Meillä on turvallista harrastaa, seuramme tarkistuslista:


1. Kampuksen Dynamon pelaajia suojelevat rekrytointikäytännöt

Rikostaustaotteet tarkistetaan kaikilta työsuhteessa olevilta valmentajilta.

Rikostaustaotteet tarkistetaan vapaaehtoisilta valmentajilta.

Jokainen työntekijä ja vapaaehtoinen perehdytetään seuran sääntöihin ja toimintatapoihin. Perehdytettyihin asioihin pyydetään kuittaus.


2. Yhteisiin sääntöihin sitoutuminen

Kampuksen Dynamon säännöt ovat ajan tasalla ja niissä huomioidaan häirintä, väkivalta ja muu epäasiallinen käytös sekä niistä seuraavat kurinpidolliset toimenpiteet.

Kampuksen Dynamolla on selkeät säännöt/toimintaohjeet lasten ja nuorten kanssa toimiville työntekijöille ja vapaaehtoisille.

Harjoitusryhmissä/joukkueissa on selkeät pelisäännöt lapsille ja nuorille.

3. Raportointitavan ja vastuuhenkilöiden nimeäminen

Seuran puheenjohtajalle voi ilmoittaa epäasiallisesta käyttäytymisestä.

Seuran puheenjohtajan johdolla toimiva kriisien hallintaryhmä tekee esityksen kurinpidollisesta päätöksestä hallituksella selvitettyään tapauksen.

Seuramme urheilijoilla on aina oman seuran lisäksi tuki Palloliitosta, SUEKista tai Et ole yksin -palvelusta. Sitoudumme toiminnassamme noudattamaan Palloliiton toimintaperiaatteita.

4. Toimintamallien luominen puuttumiseen

Seurassa on valmiit toimintamallit epäasiallisen käytöksen tilanteisiin puuttumiseen ja niiden selvittämiseen ja ne ovat kaikkien nähtävillä seuran toimintaohjeessa.

5. Henkilöstön kouluttaminen

Seura tarjoaa valmentajille koulutusta liittyen epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen.


6. Seura viestii selkeästi toiminnan arvoista ja siitä mikä seurassa on ja ei ole sallittua.

Kampuksen Dynamo viestii siitä, mitä tekee epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisyn eteen, kenelle voi epäasiallisesta käytöksestä raportoida ja miten seura käsittelee tapauksia.

Asiasta viestitään aktiivisesti vanhemmille esimerkiksi vanhempainillassa.

Asiasta viestitään aktiivisesti nuorille esimerkiksi valmentajien kautta.

Asiasta viestitään aktiivisesti valmentajille perehdytyksen ja koulutuksen yhteydessä.

7. Seuraaminen ja arviointi

Seurassa tehdään aina keväisin kysely harrastajien tyytyväisyydestä.


Meillä jokainen toimintaan osallistuva valmentaja ja toimihenkilö tutustuu Et Ole Yksin -materiaaleihin. Valmentajat suorittavat myös UEFA:n UEFA Online course: Child safeguarding for coaches

Futsalseura, Jyväskylä, Finland. KaDy pelaa miesten ja naisten Futsal-Liigaa. Miesten Suomen mestaruus 5 kertaa 2017-2023.