Viimeisimmät ottelut

Ei otteluita

Tapahtumakalenteri

Tulevat tapahtumat

Joukkue

Amiri Hamid
Amiri Mohammadreza
Berry Mikki
Bucht Valtteri
Ebrahimi Ali
Gavriliuk Evgenii
Ghalandari Ali
Hassanpour Jafar
Heikkilä Oskari
Heinäaho Miso
Huhdanmäki Rami
Ilunga Jonas
Järvinen Joona
Javid Meysam
Kangas Marko
Kilpiäinen Ari
Korva Antti
Kyllönen Roni
Kytölä Samu
Leppäpuisto Markku
Lonnakko Raine
Loukoila Tero
Nätti Tero
Noronen Heikki-Pekka
Polenov Alexandr
Rautio Lassi
Rissanen Miro
Ruuska Ville
Safsari Hamidullah
Samajita Guerschom
Siror Josephat
Sundell Jari
Surakka Markku
Tuomala Bubi
Tuomala Vili-Eeti
Vaittinen Luukas
Vartiainen Hannu
Wahlström Erik
Al-Lami Hussein

Toimihenkilöt